Home Thumbnail page
Previous image Next image
Trees and Shrubs - Scientific Name
Wild tarragon
Artemisia dracunculus - Wild Tarragon